↑ Tilbage til Om klubben

Print denne Side

Rusmiddelpolitik og Doping regler.

Nørre Aaby Brydeklubs rusmiddelpolitik og doping regler:

 

1. Tobak: Der er rygeforbud i Vestfynshallerne og derfor også brydeklubbens træningslokaler.

2. Alkohol: Der er cafeteria med alkoholbevilling i Vestfynshallerne, hvorfor der kan købes alkohol af personer over 18 år. Det er som hovedregel forbudt at nyde alkohol i brydeklubbens træningslokaler, som en undtagelse hertil er særlige arrangementer så som bestyrelses møder, klubfester og afslutningsfester
Der må ikke skænkes alkohol til unge under 18år.

3. Ulovlige Rusmidler: Brydeklubben acceptere ikke brug eller besiddelse af ulovlige stoffer hverken i klubben lokaler eller hos folk der er knyttet til klubben.

4. Doping: Danmarks Brydeforbund og derfor Nr. Aaby Brydeklub er tilknyttet Antidoping Danmark. Det betyder, at kontroludvalget har uhindret adgang til klubbens aktiviteter både stævner og træninger. Det er forbudt uden lægelig ordinering at indtage stoffer, som er præstationsfremmende.

5. Overtrædelser: Overtrædelser af brydeklubbens rusmiddel politik vil selvsagt få konsekvenser og kan i værste flad medføre bortvisning og udelukkelse fra klubben.
Det er klubbens holdning indledningsvis at løse sagen gennem samtaler, for her igennem at spore sig ind på evt. problemer, der kan ligge til grund herfor. I sager hvor en person er under 18år er klubben nød til at tage kontakt til personens forældre.
Sager med overtrædelser vil i første omgang blive varetaget af de i klubben ansvarlige for rusmiddel politik, men vil hvis det skønnes nødvendig blive overdraget til de offentlige myndigheder.
Såfremt det vurderes at en sag skal medføre bortvisning eller udelukkelse fra klubben vil det blive taget op med bestyrelsen og vil således være bestyrelses beslutning.

Permanent link til denne artikel: http://nraabybrydeklub.dk/?page_id=152